کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

کارآمدترین سیستم دفاع خیابانی

آموزش دفاع با دست خالی در برابر سلاح مهاجمین ؛
یادگیری مثلث hanmi در دفاع و درگیری خیابانی
یادگیری ضربه و قفل در درگیری خیابانی به شیوه پانکریشن و taekkyeon
هنر استفاده از دست ( ته )،کوسشی جوتسو ( انگشت )،
کوپو جوتسو ( شکستن )،نقاط دیم ماک و ضربات آتمی،
کوشی جوتسو ( هنر ضربه با شانه ، Tong Bei Quan ، Baji Quan )،
یادگیری ki-no-myoyo و wazaهای ساده برای دفاع از خود در عین آرامش
یادگیری هنر دفاع از خود با آرامش کامل در سطح هجوشین
هنر ذن در مبارزه خیابانی از قبیل سه حالت میتسونوکوکورو ، هجوشین ، موشین
(( کار با سلاح سرد و دفاع در برابر سلاح سرد به شیوه { Delta F orce } ))
فراموش نکنید قبل از درگیری و آسیب دیدن به فکر یادگیری هنر دفاع باشید
{ هنر من رقیب قدرتمندی برای سیستمای روسی و کراوماگای اسرائیل
بوکس تایلندی ، چوی لی فوت چینی و ساواته فرانسوی است}}
یک جلسه تمرین جداگانه قبل از شروع آموزش جهت آشنایی
بیشتر با این هنر به صورت رایگان می باشد ، با من بهترین ها را بیاموزید
(( با همراهتان بدون ترس در کوچه های تاریک شب به پیاده روی بروید ))